Open Sollicitatie
Whatsapp

Detacheren

Detacheren

Je kan niet alleen op uitzendbasis, maar ook op detacheringsbasis voor ons gaan werken.  Wij lenen je in dit geval uit aan een opdrachtgever. Dit betekent dat je bij ons in dienst komt en dat je werkt op basis van een overeenkomst voor bepaalde tijd. We spreken van tevoren af hoe lang de opdracht duurt en daarna stopt de overeenkomst.

In de periode dat je voor ons werkt, regelen wij het volgende voor je:

  • Je arbeidsovereenkomst;
  • De uitbetaling van je salaris (per vier weken);
  • Afdracht van sociale premies en eventueel pensioen;
  • Uitkering van vrije dagen en vakantiegeld;
  • Opbouw van reserveringen voor wachtdagen, feestdagen en kort verzuim;
  • Salarisspecificaties en jaaropgave.

Daarnaast zijn wij lid van de NBBU. In deze CAO voor uitzendkrachten zijn alle afspraken rondom uitzenden en detacheren vastgelegd.

Ontwikkeld door en