Stuur ons een whatsapp

Bel ons direct!

(010) 288 66 04

SNA

De Detacheerders is NEN 4400-1 gecertificeerd. Dit houdt in dat wij het SNA keurmerk mogen voeren. Ondernemingen die dit keurmerk voeren, worden twee maal per jaar geïnspecteerd door een geaccrediteerde inspectie-instelling. De ondernemingen met een SNA-keurmerk worden beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid, te weten:
  • De identificatie van de onderneming;
  • De aangifte en afdracht van (in Nederland) verschuldigde loonheffingen en omzet-belasting;
  • Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag;
  • Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
  • Het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.
Meer informatie over de Stichting Normering Arbeid kunt u vinden op de website www.sna.nl.