SNA


SNA keurmerk
De Detacheerders is NEN 4400-1 gecertificeerd. Dit houdt in dat wij het SNA keurmerk mogen voeren. Ondernemingen die dit keurmerk voeren, worden twee maal per jaar geïnspecteerd door een geaccrediteerde inspectie-instelling.

De ondernemingen met een SNA-keurmerk worden beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid, te weten:
De identificatie van de onderneming;
De aangifte en afdracht van (in Nederland) verschuldigde loonheffingen en omzet-belasting;
Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag;
Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
Het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.

Meer informatie over de Stichting Normering Arbeid kunt u vinden op de website www.sna.nl.